La compra o lloguer de llibres de text ho fem mitjançant l'empresa Iddink i ho gestiona l'AFA de l'Institut de la Pobla de Segur