La compra o lloguer de llibres de text ho fem mitjançant l'empresa Iddink i ho gestiona l'AFA de l'Institut de la Pobla de Segur

Codi de centre: 355RJ2

Llibres InsdeLaPobladeSegur 2022_2023