Llibres InsdeLaPobladeSegur 2023_2024
355 - 2023 CAT - COM COMPRAR ecoBooks estandard sin VP.pdf

La compra o lloguer de llibres de text ho fem mitjançant l'empresa Iddink i ho gestiona l'AFA de l'Institut de la Pobla de Segur

Codi de centre: 355RJ2