Formularis, instàncies, autoritzacions...

Per omplir els documents podeu:

  • Imprimir, omplir a mà (a l'institut disposem de models impresos a la vostra disposició).

  • Descarregar-lo amb el format que més us convingui.

  • Fer una còpia i omplir-ho amb Google Docs.