Equip Directiu

César Bosch (director) director@institutpobladesegur.net

Elisabet Verdeny (secretària de direcció) sec.direccio@institutpobladesegur.net

Montse Pallàs (cap d'estudis) capestudis@institutpobladesegur.net

Judit Mulet (coordinació pedagògica) coord.pedagogica@institutpobladesegur.net

Qualitat i Millora

Queixes i suggeriments: qualitat@institutpobladesegur.net