Contacte Associació de Famílies d'Alumnes: afa@institutpobladesegur.net

Montse Navarri presidenta

Montse Castells vicepresidenta

Anna Escales secretari

Amèlia Feixa tresorera 

Natàlia Plancheria representat de l’AFA al Consell Escolar

Maria Boix, Anna Servent, Marga Alegret vocals

QUI SOM?

L’Associació de Famílies dels Alumnes de l’Institut La Pobla de Segur, és una entitat sense ànim de lucre que agrupa a les famílies dels alumnes del centre. 

Està reconeguda legalment al registre d’associacions i les seves funcions estan regulades per un decret de la Generalitat de Catalunya.

L’AFA és el principal interlocutor que tenen el professorat i equip directiu per tractar els temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies.


La Junta de l’AFA està formada per famílies voluntàries que treballem en col·laboració  amb l’equip directiu del centre, per contribuir en el bon funcionament i qualitat de l’ensenyament que reben els nostres fills i filles.  

La junta es reuneix periòdicament i convoquem assamblees i altres reunions específiques quan són necessàries. També formem part del Consell Escolar i de l’Affac.


Què fem?

Participem en la presa de decisions en el govern del centre per mitjà d’un representant al Consell Escolar.

Fem de portaveus de les idees, preocupacions i inquietuds de les famílies dels alumnes i ho traslladem a l’equip directiu del centre. 

Administrem i gestionem la quota que aporten els socis i sòcies. 

Gestionem i organitzem activitats dirigides a les famílies i/o alumnes per afavorir i fomentar un desenvolupament saludable de tots i totes.

QUINS SERVEIS OFERIM?

El contacte amb el representant d’Iddink per garantitzar el compliment del servei. A través d’aquesta empresa es realitza el projecte de reutilització de llibres i el pagament de la quota de l’AFA.


QUOTA

La quota de l’AFA per curs escolar és de 15 euros per alumne. El pagament es pot fer a través de Iddink o fent un ingrés al número de compte de l’AFA que us podem fer arribar si contacteu amb nosaltres.