Programa de Qualitat i Millora Continua

Per a l’INS de La Pobla de Segur la qualitat és la part fonamental i prioritària de la seva filosofia i estratègia.

L’actuació de l’institut, d’acord amb el projecte educatiu del centre, està dirigida a:

  • Satisfer les expectatives i necessitats educatives de l’alumnat.

  • Contribuir a l’assoliment dels objectius que la societat li assigna com a institució educativa i centre de formació.

  • Desenvolupar i implicar el conjunt de l’equip humà que forma part de l’Institut per tal d’assegurar un alt nivell de satisfacció de tota la comunitat educativa.

  • Complir amb els requisits i la millora contínua de les activitats i els serveis que desenvolupa i presta a la comunitat.

El compromís amb la qualitat afecta tota l’organització, i la millora contínua és una responsabilitat de tot l’equip professional del centre. L’equip directiu vetllarà i facilitarà el seu assoliment a través de la seva gestió i amb els mitjans al seu abast.

Així mateix el centre adquireix el compromís de compliment dels requeriments legals i reglamentaris.

Aprovat per l’equip directiu amb data 07/09/2017


6679061 - BUP - INSTITUT LA POBLA DE SEGUR - CATALAN.pdf