Programa de Qualitat i Millora Continua

Per a l’INS de La Pobla de Segur la qualitat és la part fonamental i prioritària de la seva filosofia i estratègia.

 L’actuació de l’institut, d’acord amb el projecte educatiu del centre, està dirigida a:

 El compromís amb la qualitat afecta tota l’organització, i la millora contínua és una responsabilitat de tot l’equip professional del centre. L’equip directiu vetllarà i facilitarà el seu assoliment a través de la seva gestió i amb els mitjans al seu abast.

Així mateix el centre adquireix el compromís de compliment dels requeriments legals i reglamentaris.

Aprovat per l’equip directiu amb data 07/09/2017


16111027-CertificatISO-INSTITUT LA POBLA DE SEGUR-CATALAN.pdf