Batxibac

Des de 2012

El programa batxibac, impartit en els centres específicament autoritzats pel Departament d’Ensenyament, permet a l’alumnat cursar un currículum mixt que suposa fer un terç de l’horari lectiu del batxillerat en llengua francesa i cursar les matèries Llengua i literatura franceses i Història de França.

Per accedir al batxibac l’alumnat ha de demostrar un nivell bàsic de francès, equivalent al B1 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües.

L’alumnat que cursi el currículum mixt, a més d’obtenir el títol de batxiller si supera totes les matèries cursades, obtindrà també el diploma de baccalauréat si supera una prova externa que es desenvolupa íntegrament en francès.

+ Saber més

Preinscripció i matrícula


STEAMcat

2018-2021

L'Institut de la Pobla de Segur va ser un dels primers 40 centres seleccionats de tot Catalunya i entre els 3 amb millor puntuació per participar en el programa STEAMcat de

STEAM és l’acrònim en anglès dels noms de 5 matèries o disciplines acadèmiques: Science, Technology, Engineering, Arts i Matemàtiques, que en el nostre sistema educatiu correspondrien a Ciències Naturals, Tecnologia, Visual i plàstica, i Matemàtiques. Les iniciatives o projectes educatius englobats sota aquesta denominació pretenen aprofitar les similituds i punts en comú d’aquestes cinc matèries per desenvolupar un enfocament interdisciplinari del procés d’ensenyament i aprenentatge, incorporant contexts i situacions de la vida quotidiana, i utilitzant totes les eines tecnològiques necessàries.

Aquest model educatiu va més enllà del sistema tradicional d’avaluar l’aprenentatge dels alumnes mitjançant exàmens. La metodologia integra el model de col·laboració, la comunicació, la recerca, la resolució de problemes, el pensament crític i la creativitat en el dia a dia dels estudiants.

El model STEAM està basat en la idea que el futur serà construït per la nostra capacitat d’innovar, inventar i la resolució creativa de problemes.

Projecte STEAM. Cuina amb insectes

Finalment hem completat el nostre projecte STEAM sobre l’alimentació del futur amb l’elaboració d’un àpat per part dels estudiants amb insectes com a ingredient estrella.

(27/03/2019)

Projecte GeoParc

El 17 d’abril de 2018 el territori Conca de Tremp – Montsec va entrar a formar part de la Xarxa de Geoparcs Mundials de la UNESCO.

1a Trobada Comunitat STEAMcat

# I learn ergo I am

2017-2020

The project – # I learn ergo I am- is a two year transnational project that focuses on tackling early school leaving and lack of motivation in learning.

Check our blog


GEP

2016-2019

GEP vol dir Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme i és un programa del Departament d’Ensenyament que s’emmarca dins del marc europeu per tal d’assolir els objectius d’Europa 2020.

Aquest programa pretén treballar la reflexió i l’acció per tal d’establir el paper de les llengües en la comunitat educativa, en concret:

Els usos lingüístics de la llengua catalana en el centre, i el paper de les altres llengües oficials

El desplegament d’accions docents per a l’aprenentatge de les llengües estrangeres curriculars

Les accions de context per a incorporar a la comunitat educativa l’aprenentatge de les llengües no curriculars que són pròpies de l’alumnat i de les seves famílies.

Saber +