Gestió de títols

Quan el centre rep els títols d'ESO o Batxillerat contactem amb els interessats per venir a recollir-lo. 

Habitualment triguen uns 2 anys.

El títol l'ha de recollir el propi interessat aportant original del DNI vigent.

En cas que l’interessat no pugui recollir el títol, es pot descarregar el model per autoritzar a un altra persona perquè ho faci. També s’haurà de presentar una còpia del DNI de l’interessat i original de la persona autoritzada.

Gestió de certificats propis

Per demanar un certificat cal adreçar-se telefònicament o per correu electrònic, amb una antelació mínima d'un dia hàbil, al centre indicant:

Gestió de certificats Nivell C de català

Seguir els passos anteriors afegint la següent documentació: