Preinscripcions

Reserva pel curs vinent

Preinscripció curs 2024-25

A través d'aquest enllaç

Admissió

Sol·licitar matrícula al centre durant el curs actual

Formulari d'admissió (Gdoc, DOC, PDF)

Dobles titulacions:

Batxibac:

Més informació 


BEsp: Batxillerat + Ensenyaments Esportius

Més informació

Preinscripció: 

Matrícula

Tràmits un cop confirmada la plaça

del 21 al 29 de juny de 2022

Documentació addicional que cal adjuntar:

DNI de l'alumne (si en disposa)

DNI dels pares o representants legals

Llibre de família

Targeta sanitària

Carnet de vacunes

Altra documentació d'interès (si s'escau): carnet de família nombrosa o monoparental, sentències judicials, informes mèdics, etc.

Batxibac

Documentació que acrediti el nivell B1 de francès.