Preinscripcions

Reserva pel curs vinent

Preinscripció curs 2022-23

A través d'aquest enllaç

Educació secundària obligatòria ESO:

Preinscripció

del 9 al 21 de març de 2022

Batxillerat:

Més informació / Preinscripció

del 20 al 26 d’abril de 2022

Admissió

Sol·licitar matrícula al centre durant el curs actual

Formulari d'admissió (Gdoc, DOC, PDF)

Dobles titulacions:

Batxibac:

Més informació / Preinscripció

del 28 de març a l'1 d'abril

BEsp: Batxillerat + Ensenyaments Esportius

Més informació

Preinscripció:

Cal sol·licitar plaça a ambdós ensenyaments:

  1. Reserva de plaça a l'Institut fins al 26 d'abril enviant aquest formulari (Gdoc; Docx; PDF) a c5008352@xtec.cat

  2. Preinscripció a Cicles Esportius: contactar amb ICEMP

Matrícula

Tràmits un cop confirmada la plaça

del 21 al 29 de juny de 2022

Informació rellevant de l'alumne (Gdoc, DOC, PDF)

Formulari de recull de dades personals

Documentació addicional que cal adjuntar:

DNI de l'alumne (si en disposa)

DNI dels pares o representants legals

Llibre de família

Targeta sanitària

Carnet de vacunes

Altra documentació d'interès (si s'escau): carnet de família nombrosa o monoparental, sentències judicials, informes mèdics, etc.

Batxibac

Documentació que acrediti el nivell B1 de francès.