Preinscripcions

Reserva pel curs vinent

Preinscripció curs 2022-23

A través d'aquest enllaç

Educació secundària obligatòria ESO:

Preinscripció

del 9 al 21 de març de 2022

Batxillerat:

Més informació / Preinscripció

del 20 al 26 d’abril de 2022

Admissió

Sol·licitar matrícula al centre durant el curs actual

Formulari d'admissió (Gdoc, DOC, PDF)

Dobles titulacions:

Batxibac:

Més informació / Preinscripció

del 28 de març a l'1 d'abril

BEsp: Batxillerat + Ensenyaments Esportius

Més informació

Preinscripció:

Cal sol·licitar plaça a ambdós ensenyaments:

  1. Reserva de plaça a l'Institut fins al 26 d'abril enviant aquest formulari (Gdoc; Docx; PDF) a c5008352@xtec.cat

  2. Preinscripció a Cicles Esportius: contactar amb ICEMP

Matrícula

Tràmits un cop confirmada la plaça

del 21 al 29 de juny de 2022

Documentació addicional que cal adjuntar:

DNI de l'alumne (si en disposa)

DNI dels pares o representants legals

Llibre de família

Targeta sanitària

Carnet de vacunes

Altra documentació d'interès (si s'escau): carnet de família nombrosa o monoparental, sentències judicials, informes mèdics, etc.

Batxibac

Documentació que acrediti el nivell B1 de francès.