ESO i Batxillerat

Dobles titulacionsProjectes EducatiusAnglès, Francès i AlemanyIntercanvis InternacionalsQualitat i Excel·lència
I molta il·lusió!

Inici de curs 7 de setembre!

Calendari escolar

Horaris (ACTUALITZAT)

Llibres de text

TokApp School

Reunions informatives inici de curs:

 • 14 setembre 17:30h - ESO1, ESO2, ESO3

 • 21 setembre 17:30h - ESO4, BAT1, BAT2

PRESENCIALS AL CENTRE
QUÈ CAL DUR?

La norma vigent dins del marc d’autonomia de centre en relació al material escolar és:

 • Dur un únic carpesà o classificador o carpeta amb separadors.

 • Reduir la quantitat de bolígrafs (tres o quatre) i subratlladors dels estoigs.

 • Només cal dur el material vigent, és a dir, els apunts i fotocòpies que s’estiguin treballant. La custòdia del materials no vigents correspon al propi alumne qui n'és responsable amb caràcter indefinit.


El professorat cal que:

 • Informi l’alumnat del material que cal dur en cada moment segons previsió.

 • Informi l’alumnat que, com a norma general, el material ja avaluat o revisat es quedi a casa.

 • Faci un llistat de material específic per aquelles matèries que ho requereixin, per tal d’informar-ne als pares.

 • Procuri que els llibres de text es quedin a l’aula.

 • Elimini la utilització del típex amb la intencionalitat de donar valor a la correcció de l’error.


El Pallars Jussà

Cultura, Esport i Natura

Consolidem un nou projecte iniciat el 2021!

Un dels seus pilars és descobrir i gaudir el Pallars fent esports de muntanya mitjançant:

 • Activitats creades i organitzades pels alumnes del PdR esportiu de 4t ESO per a tots els alumnes de 1r ESO a 1r BAT.

 • Amb acompanyament de guies experts i guies formats per ICEMP.

 • Activitat a l'abast de tots els alumnes gràcies a la participació de l'Ajuntament de la Pobla de Segur i l'Ajuntament de la Conca de Dalt.

Activitats guiades. Aprenentatge de tècniques. Descobriment de l'entorn i les oportunitats que ofereix, amb seguretat.


La nostra candidatura ha estat seleccionada en la convocatòria Erasmus+ pel període 2022-2027